Δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες βλαστοκυττάρων

Παρά τη συνεχή εξέλιξη στο χώρο της ιατρικής επιστήμης, ένα μεγάλο μέρος του αίματος του πλακούντα παραμένει χωρίς αξιοποίηση στη χώρα μας. Αυτό ίσως να οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση των γονιών ή στο φόβο που αυτοί έχουν για την τελική κατάληξη των βλαστοκυττάρων του παιδιού τους. Ο αριθμός, πάντως, των γονιών που επιλέγουν να φυλάξουν τα βλαστοκύτταρα του παιδιού τους -προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά- σε κάποια ιδιωτική ή δημόσια τράπεζα, σταδιακά αυξάνεται.

Στην Ελλάδα οι τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων λειτουργούν εδώ και οκτώ περίπου χρόνια. Τί συνέβαινε μέχρι τότε; Τράπεζες του εξωτερικού αναλάμβαναν την αποθήκευση βιολογικού υλικού, πράγμα όμως που είχε ως αποτέλεσμα την έντονη ανησυχία των γονέων, οι οποίοι δεν ήξεραν πού φυλάσσονταν τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους ή εάν αυτά επέζησαν κατά τη μεταφορά τους στο εξωτερικό.

Το 2004 ιδρύθηκε στη χώρα μας η πρώτη δημόσια τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων, ενώ το 2006 η υπηρεσία αυτή επεκτάθηκε και στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχουν, ωστόσο, φανερές διαφορές ανάμεσά τους, για τις οποίες επιβάλλεται να είναι ενήμεροι οι γονείς.

Ποιες είναι αυτές; Το κύριο πλεονέκτημα της ιδιωτικής τράπεζας βλαστοκυττάρων είναι ότι ο δωρητής διατηρεί τον έλεγχο του δείγματός του. Τα βλαστικά κύτταρα που φυλάσσονται στις ιδιωτικές οικογενειακές τράπεζες μπορούν να θεραπεύσουν ασθένειες μεταξύ των μελών της οικογένειας στην οποία ανήκει το νεογνό από το οποίο αντλήθηκαν. Αντίθετα, στις δημόσιες τράπεζες το βιολογικό υλικό δίνεται σε οποιοδήποτε άτομο το χρειάζεται, σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεται. Μια ακόμη σημαντική διαφορά έχει να κάνει με τις πιθανότητες επιβίωσης μετά από μια μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων. Η χρησιμοποίηση υλικού ενός συγγενούς δότη, που προσφέρει η ιδιωτική τράπεζα, εξασφαλίζει διπλάσιες πιθανότητες επιβίωσης απ’ ό,τι η δημόσια, στην οποία γίνεται χρήση υλικού μη συγγενούς δότη. Ακόμα, τα βλαστοκύτταρα που φυλάσσονται σε ιδιωτική τράπεζα είναι διαθέσιμα για χρήση μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αντίθετα, η δημόσια τράπεζα δεν εγγυάται ότι θα υπάρχουν, δεδομένου ότι αυτά προσφέρονται σε όποιον τα χρειάζεται.

Η έγκυρη ενημέρωση του κοινού για τις δυνατότητες που προσφέρει η αποθήκευση των βλαστικών κυττάρων αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την τελική επιλογή των γονέων.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.